Nokon påstår at verda ikkje kan forandrast. Dei seier at samfunnet me lever i, er det einaste mogelege. SV meiner at det er feil! Me meiner at eit samfunn der menneska løyser problem i fellesskap, er mogeleg og at klasseskilje må erstattast av rettferdig fordeling og meir demokrati.

Hva er viktigst for deg?

Her kan du søkje i valprogrammet til Hordaland SV.